Author Archive | turistika

Biely vŕšok Budmerice

Pozostatok strelniceNa Bielom vŕškuPriemyselná zóna BudmericeBiely vŕšok sa nachádza na západ od Budmeríc, za areálom kaštieľskeho parku. Má neúrodnú kamenistú pôdu a od čias panstva Červený kameň, až do 80. rokov minulého storočia bol na Bielom vŕšku majer.  Za čias, keď majer patril pod JRD Budmerice, chodilo sem každú nedeľu popoľudní veľa Budmeričanov na ovčí syr a žinčicu.  V osemdesiatych rokoch tu bola strelnica a poľovníci za veľkej slávy organizovali strelecké preteky. Občas sem zavítala aj armáda a  konkurovala chlapcom z Budmeríc, ktorí sa v ruinách majera hrali na vojakov. Pozostatky strelnice sú na Bielom vŕšku doteraz,  ale majer bol zrovnaný so zemou. Ak sa budete z deťmi prechádzať po lúke, dajte pozor, aby sa vám neprepadli do nejakej diery. Obďaleč, smerom k neďalekej skládke chemického odpadu spoločnosti Istrochem Reality a.s., vyrástla priemyselná zóna Budmerice, ktorá vylepšuje štatistiku Budmerickej zamestnanosti.
Niekto doma upratalOhnisko na Bielom vŕškuokolo parkuTrnkyV letných mesiacoch sú víkendové opekačky na Bielom vŕšku takmer pravidlo a mnohokrát je počuť tú radosť zo života až do dediny. Najkratšia cesta na Biely vŕšok ide cez kaštieľsky park. Ešte pred pár rokmi viedla od kaštieľskej aleje popri parku gaštanová alej. Po predaji pozemkov okolo kaštieľa, sa alej čoraz viac podobala na čiernu skládku, a dnes na jej mieste rastú nové domy a čierna skládka sa posunula ďalej, kde nenápadne naberá druhý dych. Cesta poza park je najkrajšia v období takzvanej trnkovej zimy, čiže keď kvitnú trnky. Po schválení územného plánu obce Budmerice, by mala na Bielom vŕšku vyrásť nová obytná  štvrť.  Skôr ako zoberiete deti na Biely vŕšok, prečítajte si štúdiu o potenciálnych rizikách skládok nebezpečných odpadov.

Get Directions