Author Archive | Budmerice.NET

Hradisko nad Neštichom

Pozývame Vás na prehliadku jedného z najmohutnejších a najlepšie zachovaných veľkomoravských opevnení u nás. Na miesto, ktoré bolo osídlené už od doby halštatskej (750-450 pred n.l.). Poznali ho prinajmenšom však už dobre bronzovej. V dobe rímskej a počas sťahovania národov (1. – 6. storočie) tam ukrývali Germáni. Jeho ďalší obyvatelia – Slovania, tu vybudovali najneskôr koncom 8. storočia pevnosť, na hranici s rozpínavými Avarmi.
Skoro 100 rokov je hradisko nad Neštichom  predmetom záujmu odbornej verejnosti.  Od roku 2006 tu realizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku systematický archeologický výskum. Vedie ho archeológ múzea, PhDr. Július Vavák, ktorého tím našiel skvelé doklady čias dávno minulých – predovšetkým z dôb, keď hradisko patrilo do Nitrianskeho kniežatstva a od roku 833  do Veľkej Moravy, ako sídlo regionálnej správy ovládané vtedajšou elitou. Pravdepodobne príslušníci tejto elity žili v nedávno objavenej, na svoju dobu rozsiahlej budove s kamennou podstavou. Alebo to sondy odkryli kresťanskú svätyňu? Aj o tom bude reč na mieste „činu“.
Vystúpime spoločne cez predhradia na akropolu tvaru elipsy, ktorá bola opevnená ako prvá. Výška hradby miestami dosahuje až 11 metrov. Čo sa udialo na hradisku na prelome 9. a 10. storočia, keď Veľká Morava kolabovala ohrozovaná Frankami a staromaďarskými kmeňmi?  Vieme povedať, že v prvej polovici 10. storočia bolo opustené… No život na ňom definitívne neskončil. Pravdepodobne je to miesto, na ktorom si Šebeš, gróf zo Svätého Jura a Pezinka, postavil svoje prvé (dočasné) svätojurské sídlo. Po vybudovaní neďalekého hradu Biely Kameň zrejme zostalo niekdajšie hradisko fungovať ako strategická pevnosť a útočisko v časoch núdze (refúgium). Veď malo kvalitnú zásobu vody – v murovanej cisterne, do ktorej voda z prameňa prichádzala asi od prvej polovice 13. storočia unikátnym keramickým potrubím.
No ako vieme, lepšie je raz vidieť (a počuť z úst odborníka), ako x krát čítať. Tak sa 6. októbra o 14.30 hodine spred Horského hotela Eva v Jozefkovom údolí nad Svätým Jurom vyberieme spolu na miesto „činu“.

Všetkých Vás srdečne pozýva Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Pozrite sa, to je krása 2012

OT TJ Iskra Matador Bratislava organizuje podujatie „POZRITE SA, TO JE KRÁSA“, ktoré sa bude konať v sobotu 9.6.2012.

Trasy: 55 km/1600 m, 40 km/1100 m, 35 km/1000 m

  • 55 km: Modra – Traja Jazdci – Kuchyňa – Vysoká – Sklená Huta – Červený Kameň – Harmónia
  • 40 km: Modra – Traja Jazdci – Kuchyňa – Vysoká – Zochova chata – Harmónia
  • 35 km: Kuchyňa – Vysoká – Sklená Huta – Červený Kameň – Harmónia

Štart pre 55km a 40 km trasu je z Modry (nám. Ľ. Štúra, 6.15 – 8.30 h).
Štart pre 35 km je z Kuchyne (reštaurácia, 9.00 h).

Deravá kanada

26. 5. 2011 sa uskutoční 9. ročník „50 KM S DERAVOU KANADOU“, organizuje Turistický klub Deravá Kanada.
Trasy: pešo: 55, 35, 25, 15 km
P 55 km: Dubová – Kukla – Červený Kameň – Sklená Huta – Vápenná – Taricové skaly – Čermákova lúka – Veľká Homoľa – Zochova chata – Dubová
Kratšie trasy sú odvodené z najdlhšej.
Štart: Dubová, miestne parkovisko:
pešo: 55 km: 5.30 – 7.00 h
35 km: 5.30 – 9.00 h
25 km: 5.30 – 9.30 h
15 km: 5.30 – 10.00 h
Cieľ: Dubová, futbalové ihrisko, 12.00 – 21.00 h
akcia sa koná za každého počasia
– každý účastník obdrží v cieli diplom
Štartovné: 0.5 EURA
Informácie: Martin Šuran, Družstevná 36, 919 43 Cífer
tel.: 0911-729 114, e-mail: tk.deravakanada[zavináč]centrum.sk

Pochod po hradoch a zámkoch Malých Karpát

Turistický klub KST Spartak Trnava každoročne poriada turistickú akciu určenú pre širokú verejnosť s názvom Pochod po hradoch a zámkoch Malých Karpát. Ani tento rok nie je výnimkou a opäť sú 19. mája pozvaný všetci priaznivci turistiky či cyklistiky ku skúmaniu malebných lesných chodníčkov tohto malebného pohoria. Štart pre peších, ktorý si trúfajú na 35 km je z Dubovej od 6:45 do 8:00. Pre všetkých ostatných, aj cyklo je štart Smolenice – kostol od 7:20 do 10:30.
Viac info na www.kstspartak.noyr.eu

PREDJARNÝ PRECHOD HREBEŇOM VETERLÍNA

Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Karpaty Trnava organizuje 10. ročník turistickej akcie PREDJARNÝ PRECHOD HREBEŇOM VETERLÍNA. Akcia sa uskutoční v sobotu 3.3.2012.

Trasy: 17 km/700 m, 35 km/1000 m
17 km: individuálny výstup na Veterlín, čas stretnutiana vrchole od 09:00 h do 12:00 h (diplom)
35 km: ako trasa 17 km – s diplomom z Veterlína cez Polámané na Starý plášť (kontrola do 14:00 h) – Majdán – Lošonec – Smolenice
Cieľ: Smolenice, pohostinstvo Kumančík do 18:00 h

Zimná 35-ka

KST Limba turist Bratislava organizuje v sobotu 7.1.2012 31. ročník podujatia ZIMNÁ 35-KA.

35 km trasa s prevýšením 900 m štartuje na Zochovej chate cez Čertov kopec, Pezinskú Babu, Biely Kríž a Vypálenisko do Rače.
20 km trasa s prevýšením 600 m štartuje na Zochovej chate cez Čertov kopec, Pezinskú Babu, Tri kamenné kopce do Limbachu.

Štart: Zochova chata, zast. SAD, 9:00