Hradisko nad Neštichom

Pozývame Vás na prehliadku jedného z najmohutnejších a najlepšie zachovaných veľkomoravských opevnení u nás. Na miesto, ktoré bolo osídlené už od doby halštatskej (750-450 pred n.l.). Poznali ho prinajmenšom však už dobre bronzovej. V dobe rímskej a počas sťahovania národov (1. – 6. storočie) tam ukrývali Germáni. Jeho ďalší obyvatelia – Slovania, tu vybudovali najneskôr koncom 8. storočia pevnosť, na hranici s rozpínavými Avarmi.
Skoro 100 rokov je hradisko nad Neštichom  predmetom záujmu odbornej verejnosti.  Od roku 2006 tu realizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku systematický archeologický výskum. Vedie ho archeológ múzea, PhDr. Július Vavák, ktorého tím našiel skvelé doklady čias dávno minulých – predovšetkým z dôb, keď hradisko patrilo do Nitrianskeho kniežatstva a od roku 833  do Veľkej Moravy, ako sídlo regionálnej správy ovládané vtedajšou elitou. Pravdepodobne príslušníci tejto elity žili v nedávno objavenej, na svoju dobu rozsiahlej budove s kamennou podstavou. Alebo to sondy odkryli kresťanskú svätyňu? Aj o tom bude reč na mieste „činu“.
Vystúpime spoločne cez predhradia na akropolu tvaru elipsy, ktorá bola opevnená ako prvá. Výška hradby miestami dosahuje až 11 metrov. Čo sa udialo na hradisku na prelome 9. a 10. storočia, keď Veľká Morava kolabovala ohrozovaná Frankami a staromaďarskými kmeňmi?  Vieme povedať, že v prvej polovici 10. storočia bolo opustené… No život na ňom definitívne neskončil. Pravdepodobne je to miesto, na ktorom si Šebeš, gróf zo Svätého Jura a Pezinka, postavil svoje prvé (dočasné) svätojurské sídlo. Po vybudovaní neďalekého hradu Biely Kameň zrejme zostalo niekdajšie hradisko fungovať ako strategická pevnosť a útočisko v časoch núdze (refúgium). Veď malo kvalitnú zásobu vody – v murovanej cisterne, do ktorej voda z prameňa prichádzala asi od prvej polovice 13. storočia unikátnym keramickým potrubím.
No ako vieme, lepšie je raz vidieť (a počuť z úst odborníka), ako x krát čítať. Tak sa 6. októbra o 14.30 hodine spred Horského hotela Eva v Jozefkovom údolí nad Svätým Jurom vyberieme spolu na miesto „činu“.

Všetkých Vás srdečne pozýva Malokarpatské múzeum v Pezinku.