MIKULÁŠ NA ROZHĽADNI NA VEĽKEJ HOMOLI

Modranský turistický spolok organizuje turistickú akciu MIKULÁŠ NA ROZHĽADNI NA VEĽKEJ HOMOLI.

Trasa: individuálna
Stretnutie pod rozhľadňou na Veľkej Homoli s Mikulášom 4.12.2011 (nedeľa) 12:00 – 14:00
Vedúci: Ing. Anna Kováčová, Bratislavská 11, 900 01 Modra, tel.: 0908-955 467