Hradisko nad Neštichom

Pozývame Vás na prehliadku jedného z najmohutnejších a najlepšie zachovaných veľkomoravských opevnení u nás. Na miesto, ktoré bolo osídlené už od doby halštatskej (750-450 pred n.l.). Poznali ho prinajmenšom však už dobre bronzovej. V dobe rímskej a počas sťahovania národov (1. – 6. storočie) tam ukrývali Germáni. Jeho ďalší obyvatelia – Slovania, tu vybudovali najneskôr […]